HB GRANDI

“Installing and using the D-Tech System has led to significant cost savings” The D-Tech System helps us to be among the leading companies with regard to product quality”.     … Read more …

SVN

“The D-Tech System plays an important role in the strategy for product quality and safety”. SVN hf invested in the automated D-Tech Disinfectant System after extensive testing of the equipment conducted by the Icelandic Fisheries Laboratories (IFL). All tests confirmed that the system delivered much better results than conventional cleaning methods!.     … Read more …

MATFUGL – POULTRY PROCESSING

“Since the D-Tech System was implemented in Matfugl’s slaughtering facilities in Mosfellsbaer the company has obtained many very important benefits in terms of cost savings, cleanliness, elimination of bacterial occurrences and more”    … Read more …

SUDURNES FISHMARKET

“The D-Tech System disinfection process reaches places where it’s nearly impossible to clean. The system is both highly effective as a sanitizing solution as well as simple to use”.     … Read more …

The GULLVER NS-12 Trawler

“According to the Gullver NS-12 Managing Director, Mr. Adolf Gudmundsson, installing the D-Tech System has resulted in increased product quality and extended product freshness as well as eliminating bad odor in the production facilities. For Gullver NS-12, this has contributed to obtaining the highest possible market prices at any given time.     … Read more …

FISH FARMING IN LAXEYRI

Laxeyri fishfarming and hatchery in Iceland reports that “After the D-Tech System was applied to the production, fish mortality due to fungi is virtually non-existent”.     … Read more …

 VESTMANNAEY VE-54 Trawler

“The D-Tech System is without a doubt the best future solutions for the fish industry and definitely as investment that pays off! We have beein using the D-Tech System for over a year now ans our experience has been very positive.     … Read more…

FV VESTKAPP, ENGINEERS, NORWAY

“We have seen great benefits after installing the D-Tech System in our production. We can disinfect on a more regular basis than before. We save a lot of time on cleaning equipment and bad odor has been eliminated. The system exterminates all bacteria and all cleaning becomes a lot easier due to the residual effect of the disinfectant formula.      … Read more …

HB GRANDI

“Instalacja i stosowanie Systemu D-Tech doprowadziło do znacznego obniżenia kosztów. D-Tech umożliwia nam pozostawanie jedną z wiodących firm w zakresie jakości produktu.”

SVN

“System D-Tech odgrywa znaczącą rolę w strategii dotyczącej jakości i bezpieczeństwa produktu”. SVN hf zainwestowało w automatyczny System Dezynfekcyjny D-Tech po szeroko zakrojonych testach tego sprzętu przeprowadzonych przez Islandzkie Laboratorium Rybołówstwa (IFL). Wszystkie testy potwierdziły, że system zapewnia znacznie lepsze rezultaty niż konwencjonalne metody utrzymania czystości!

MATFUGL – PRZETWÓRSTWO DROBIU

“Od czasu zainstalowania Systemu D-Tech w ubojniach w Mosfellsbaer firma odnotowała znaczące korzyści dotyczące redukcji kosztów, czystości, eliminacji bakterii i inne.”

TARG RYBNY W SUDURNES

“Proces dezynfekcyjny D-Tech dociera do miejsc niemal niemożliwych do oczyszczenia. System jest wysoce efektywny jako metoda utrzymania czystości a także łatwy w użyciu”.

TRAWLER GULLVER NS-12

“Według Dyrektora Zarządzającego Gullvera NS-12, Pana Adolfa Gudmundssona, zainstalowanie Systemu D-SAN poskutkowało poprawieniem jakości produktu oraz wydłużeniem okresu świeżości, a także wyeliminowaniem złego zapachu w obiektach produkcyjnych. Dla Gullvera NS-12 oznaczało to osiągnięcie najwyższych możliwych cen rynkowych w każdym czasie.”

HODOWLA RYB W LAXEYRI

Hodowla i stacja wylęgowa w Laxeyri w Islandii informuje że: “Po zastosowaniu Systemu D-Tech w produkcji, śmiertelność ryb spowodowana grzybami spadła praktycznie do zera.”

VESTMANNEY TRAWLER VE-54

“System D-Tech jest bez wątpienia najlepszym przyszłościowym rozwiązaniem dla przemysłu rybnego oraz inwestycją która się zwraca! Stosujemy D-Tech od ponad roku i nasze doświadczenie jest bardzo pozytywne.

FV VESTKAPP, ENGINEERS, NORWAY

“Zauważyliśmy olbrzymie korzyści po zainstalowaniu Systemu D-Tech w naszej produkcji. Możemy teraz przeprowadzać dezynfekcję bardziej regularnie niż kiedyś. Oszczędzamy wiele czasu na czynnościach czyszczących i wyeliminowaliśmy brzydki zapach. System niszczy wszystkie bakterie, a utrzymanie czystości jest dużo łatwiejsze dzięki osadowemu efektowi substancji dezynfekcyjnej.